Bim’s Blog

Just another WordPress.com weblog

    Advertisements
  • Categories

  • Archives

Đào tôi – Atmosphere

Posted by bimx5 on April 7, 2008

Post bài này nhân tiện sáng nay ra đầu đường thấy chúng nó rào lại để đào đào xới xới cái gì đấy, làm cho số chỗ đang “đào” từ nhà đến trường được nâng lên con số 3

M\u1eb7c cho bao nhi\u00eau kh\u00f3 kh\u0103n
Ch\u00fang n\u00f3 v\u1eabn lu\u00f4n c\u1ed1 g\u1eafng
D\u00f9 cho tr\u1eddi m\u01b0a hay n\u1eafng
M\u00ecnh t\u00f4i n\u1eb1m ph\u01a1i ru\u1ed9t gan
M\u1eb7c bao hi\u1ec3m nguy \u0111\u00e1ng lo
Ch\u00fang n\u00f3 v\u1eabn kh\u00f4ng ng\u1ea1i kh\u00f3
Ng\u01b0\u1eddi gi\u00e0 , tr\u1ebb em s\u1ee5p h\u1ed1
Gruuu…ch\u1ec9 l\u00e0 r\u1ee7i ro…!!!

Chorus:
\u0110\u00e0o t\u00f4i , \u0111\u00e0o t\u00f4i
\u0110\u00e0o t\u00f4i , \u0111\u00e0o t\u00f4i
\u0110\u00e0o t\u00f4i , ch\u00fang n\u00f3 \u0111\u00e0o t\u00f4i

B\u1ea5t k\u1ec3 l\u00e0 ng\u00e0y hay \u0111\u00eam
Ch\u00fang n\u00f3 v\u1eabn mu\u1ed1n \u0111\u00e0o th\u00eam
Ng\u01b0\u1eddi t\u00f4i ch\u1eb1ng ch\u1ecbt m\u1ea3nh v\u00e1
V\u1ebft th\u01b0\u01a1ng bao gi\u1edd m\u1edbi y\u00ean ???
M\u1ed7i khi v\u1ebft th\u01b0\u01a1ng s\u1eafp l\u00e0nh
Ch\u00fang l\u1ea1i c\u1ea5u x\u00e9 tranh gi\u00e0nh
H\u00f9ng h\u1ee5c tr\u00ean t\u1eebng c\u00e2y s\u1ed1
\u0110\u00e0o t\u00f4i ch\u00fang v\u1eabn \u0111\u00e0o t\u00f4i

Chorus:
\u0110\u00e0o t\u00f4i , \u0111\u00e0o t\u00f4i
\u0110\u00e0o t\u00f4i , \u0111\u00e0o t\u00f4i
\u0110\u00e0o t\u00f4i , ch\u00fang n\u00f3 \u0111\u00e0o t\u00f4i

Chorus:
\u0110\u00e0o t\u00f4i , \u0111\u00e0o t\u00f4i
\u0110\u00e0o t\u00f4i , \u0111\u00e0o t\u00f4i
\u0110\u00e0o t\u00f4i , t\u1ea1i sao v\u1eabn m\u00e3i \u0111\u00e0o t\u00f4i???

Advertisements

3 Responses to “Đào tôi – Atmosphere”

  1. Ngo My Ly said

    choy oy, wằng wại wa’, hihi, chỉ nge dc mỗi câu, đào tôi, chúng nó đào tôi, haha

  2. nhạc nền lấn áp hết lời nhạc rồi ^^

  3. haha cái này bưạ thật ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: